باشگاه میثاق قرارداد نویسان ایرانیان

محل استقرار : تهران

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
تهران
خیابان انقلاب، ابتدای وصال، کوچه نایبی، پلاک 23
۰۲۱۶۶۴۱۵۸۹۵
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
مشاوره تخصصی قانون کار
تدوین و ویرایش قرارداد داخلی
تدوین و ویرایش قرارداد بین المللی
مصالحه و ارجاع به داوری