نشست آشنایی با اصول و فنون مذاکرات تجاری در شیراز

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست آشنایی با اصول و فنون مذاکرات تجاری در شیراز
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری شیراز، پارک علم و فناوری فارس
طول دوره (ساعت) 4
ظرفیت 60
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ - ۰۹:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ - ۱۳:۰۰:۰۰