خدمات پس از فروش در بازهای بین الملل

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۸
ظرفیت ۲۵
محل برگزاری گاندی
هزینه ۳,۹۰۰,۰۰۰
مدرس دوره نادر وهاب آقایی