نشست آشنایی با نحوه اظهار اطلاعات فروش خدمات حق العمل کاری در معاملات فصلی مالیاتی و فرآیند معافیت مالیاتی دانش بنیان

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۳
ظرفیت ۸۰
محل برگزاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
هزینه ۰
مدرس دوره جناب آقای قریب