نشست بررسی تجربیات صادراتی مدیران شرکت های دانش بنیان

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۳
ظرفیت ۷۱
محل برگزاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
هزینه ۰
مدرس دوره آقای مرآتی عضو هیئت مدیره شرکت پویندگان راه سعادت وآقای کشاورز مدیر بازرگانی شرکت اورند پیشرو