نشست آشنایی با مسائل و چالش های حقوقی در قراردادهای شرکت های دانش بنیان در اصفهان

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست آشنایی با مسائل و چالش های حقوقی در قراردادهای شرکت های دانش بنیان در اصفهان
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، سالن شیخ بهائی
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 60
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ - ۰۹:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ - ۱۲:۰۰:۰۰