نشست آشنایی با مسائل و چالش های حقوقی در قراردادهای شرکت های دانش بنیان در اصفهان

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۳
ظرفیت ۶۰
محل برگزاری اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، سالن شیخ بهائی
هزینه ۰
مدرس دوره