وبینار نحوه استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۲
ظرفیت ۶۰
محل برگزاری سامانه وبینار: lms.nimael.com
هزینه ۰
مدرس دوره دکتر سجاد شکرچیان کارشناس مرکز شرکت های دانش بنیان حوزه تسهیلات صندوق توسعه ملی