نشست تصمیم گیری در شرایط پیچیده و چند بعدی با استفاده از روش P&S در قزوین

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۳
ظرفیت ۶۰
محل برگزاری قزوین پارک علم و فناوری استان قزوین
هزینه ۰
مدرس دوره دکتر مجید فتحی زهرایی