وبینار آشنایی با نکات کلیدی تهیه اظهارنامه عملکرد شرکت های دانش بنیان و پارک علم و فناوری مخصوص استان کرمانشاه

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار آشنایی با نکات کلیدی تهیه اظهارنامه عملکرد شرکت های دانش بنیان و پارک علم و فناوری مخصوص استان کرمانشاه
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به سامانه نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود.
مدرس سرکار خانم طاهره مارالی (ارزیاب مالی شرکت های دانش بنیان)
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ۱۶:۰۰:۰۰