وبینار آشنایی با مباحث عمومی مالیاتی مخصوص استان البرز

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار آشنایی با مباحث عمومی مالیاتی مخصوص استان البرز
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به سامانه نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود.
مدرس جناب آقای پرپنچی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

یکشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ - ۱۳:۰۰:۰۰