دوره باید و نبایدهای سفر مشتری (مخصوص استان آذربایجان شرقی)

اطلاعات دوره
موضوع دوره دوره باید و نبایدهای سفر مشتری (مخصوص استان آذربایجان شرقی)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار 30 دقیقه قبل از شروع ارسال می گردد - پشتیبانی 09146854616
مدرس آقای حمیدرضا رنجبری
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۱۶:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۱۸:۰۰:۰۰