وبینار اصول تقویت نیروهای فروش سازمانی (ویژه استان خراسان جنوبی)

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار اصول تقویت نیروهای فروش سازمانی (ویژه استان خراسان جنوبی)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار 30 دقیقه قبل از شروع ارسال خواهد شد - پشتیبانی: حسن زاده 09362025883
مدرس آقای واحدی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

یکشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ - ۱۷:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ - ۱۹:۰۰:۰۰