وبینار آشنایی با بازاریابی بین الملل(مخصوص استان چهار محال و بختیاری)

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار آشنایی با بازاریابی بین الملل(مخصوص استان چهار محال و بختیاری)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود- پشتیبانی 03133931395
مدرس جناب آقای رضا دانش
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۱۵:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۱۷:۰۰:۰۰