وبینار تخصصی و کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده(استان خراسان رضوی)

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار تخصصی و کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده(استان خراسان رضوی)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت پیش از شروع وبینار برگزار میشود. شماره تماس پشتیبانی 09304910334
مدرس حجت ملکی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 80
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ - ۱۲:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ - ۱۴:۰۰:۰۰