چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در وضعیت کنونی اقتصاد برای شرکت های دانش بنیان(مخصوص استان آذربایجان شرقی)

اطلاعات دوره
موضوع دوره چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در وضعیت کنونی اقتصاد برای شرکت های دانش بنیان(مخصوص استان آذربایجان شرقی)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار 30 دقیقه قبل از شروع ارسال می گردد - پشتیبانی 09146854616
مدرس آقای حسن اطاعت
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۱۶:۰۰:۰۰