وبینار تجزیه و تحلیل قوانین تامین اجتماعی (ویژه استان بوشهر)

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار تجزیه و تحلیل قوانین تامین اجتماعی (ویژه استان بوشهر)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به کلاس 30دقیقه قبل از شروع ارسال می گردد( شماره پشتیبانی 09178796855)
مدرس آقای حسین ابراهیمی(رئیس و کارشناس ارشد حسابرسی سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر)
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ - ۱۷:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ - ۱۹:۰۰:۰۰