کمپین توانمند سازی استان البرز با همکاری سرای نوآوری و فناوری مواد دانشگاه آزاد اسلامی(وبینار تجاری سازی پژوهش و فناوری (عرضه و تقاضای فناوری) -طراحی بوم کسب و کار-وبینار چالش های جذب سرمایه گذار برای ایده های نو و استارتاپ ها- وبینار اصول و فنون بازاریابی- آشنایی با کلیه حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری-آشنایی با فرآیندهای انجام خدمت سربازی برای شرکت های دانش بنیان و فناور) و مشاوره در زمینه: مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی، تامین مالی، مالکیت فکری- صادرات و واردات (گمرکی)

اطلاعات دوره
موضوع دوره کمپین توانمند سازی استان البرز با همکاری سرای نوآوری و فناوری مواد دانشگاه آزاد اسلامی(وبینار تجاری سازی پژوهش و فناوری (عرضه و تقاضای فناوری) -طراحی بوم کسب و کار-وبینار چالش های جذب سرمایه گذار برای ایده های نو و استارتاپ ها- وبینار اصول و فنون بازاریابی- آشنایی با کلیه حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری-آشنایی با فرآیندهای انجام خدمت سربازی برای شرکت های دانش بنیان و فناور) و مشاوره در زمینه: مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی، تامین مالی، مالکیت فکری- صادرات و واردات (گمرکی)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی- 02634018884
مدرس آقای دکتر شهرام آجرلو- آقای دکتر محمد حمیصی-آقای دکتر محمد صادق سبط الشیخ انصاری- آقای دکتر علی منطقی- آقای دکتر مجید حقیقی- اقای دیکسازی
طول دوره (ساعت) 72
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

دوشنبه,سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ - ۱۹:۰۰:۰۰