کمپین توانمند سازی استان بوشهر با همکاری پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر(آموزش کار با سامانه های الکترونیکی مالیاتی و وظایف تکلیفی مودیان- وبینار جذب سرمایه برای کسب و کار- سیستم سازی و توسعه تفکر سیستمی در کسب و کارها) و مشاوره در زمینه: مالکیت فکری و فرآِیند ثبت اختراع، چالش های بیمه ای شرکت ها، چالش های مالیاتی شرکت ها، مدیریت منابع انسانی، راهکارهای بازاریابی و فروش موفق و چالش های آن

اطلاعات دوره
موضوع دوره کمپین توانمند سازی استان بوشهر با همکاری پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر(آموزش کار با سامانه های الکترونیکی مالیاتی و وظایف تکلیفی مودیان- وبینار جذب سرمایه برای کسب و کار- سیستم سازی و توسعه تفکر سیستمی در کسب و کارها) و مشاوره در زمینه: مالکیت فکری و فرآِیند ثبت اختراع، چالش های بیمه ای شرکت ها، چالش های مالیاتی شرکت ها، مدیریت منابع انسانی، راهکارهای بازاریابی و فروش موفق و چالش های آن
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به کلاس 30 دقیقه قبل از شروع دوره ارسال خواهد شد.( شماره پشتیبانی: 09178796855)
مدرس جناب آقای ضرغام صداقت-جناب آقای محمد حسین مزارعی- جناب آقای دکتر ایلوش شهریاری
طول دوره (ساعت) 48
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

یکشنبه,دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ - ۱۹:۰۰:۰۰