تحلیل آرای دادگاه‌ها و رویه قضائی درحوزه حقوق مالکیت صنعتی (سر تجاری، حق اختراع، علامت تجاری، نشانه جغرافیایی، طرح صنعتی)

اطلاعات دوره
موضوع دوره تحلیل آرای دادگاه‌ها و رویه قضائی درحوزه حقوق مالکیت صنعتی (سر تجاری، حق اختراع، علامت تجاری، نشانه جغرافیایی، طرح صنعتی)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی09135703816
مدرس جناب آقای محمد صادق آزمندیان: مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری- جناب آقای دکتر حسن لجم اورک: قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

یکشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ - ۱۷:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ - ۱۹:۰۰:۰۰