جلسه دوم آشنایی با تنظیم قراردادهای مالکیت فکری (اسرار تجاری، مجوزدهی، ارزش‌گذاری، تجاری‌سازی، انتقال فناوری و ...)

اطلاعات دوره
موضوع دوره جلسه دوم آشنایی با تنظیم قراردادهای مالکیت فکری (اسرار تجاری، مجوزدهی، ارزش‌گذاری، تجاری‌سازی، انتقال فناوری و ...)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی03133931394
مدرس جناب آقای دکتر یوسف قاسمی: دکتری حقوق از فرانسه و مدیرعامل شرکت دادفلامینگو
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ - ۱۰:۳۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ - ۱۲:۳۰:۰۰