آشنایی با اشتباهات رایج حقوقی کسب و کارهای دانش بنیان

اطلاعات دوره
موضوع دوره آشنایی با اشتباهات رایج حقوقی کسب و کارهای دانش بنیان
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی۰۹۰۴۵۸۵۴۴۹۷
مدرس پری ناز نامور: کارشناس حقوقی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

یکشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۷:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۹:۰۰:۰۰