وبینار چالش های حقوقی مدیران در مواجه با کارمندان

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار چالش های حقوقی مدیران در مواجه با کارمندان
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری اطلاعات ورود 30 دقیقه قبل از شروع، ارسال خواهد شد. شماره پشتیبانی 05136019367
مدرس سید احمد احمدی، مشاور حقوقی شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 120
روزهای برگزاری

شنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ - ۱۲:۰۰:۰۰

ثبت نام در دوره