کمپین توانمندسازی لرستان با همکاری مرکز رشد جهاد دانشگاهی لرستان (وبینار آشنایی با قوانین اولیه سازمان تامین اجتماعی برای شرکت ها-وبینار آشنایی با فرایند ثبت نام، ارزیابی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان) مشاوره در زمینه: مالکیت معنوی (اختراع و نشان تجاری)، تحـقیقـات بـازار و توسعه بازار داخلی، عارضـه‌یـابی و تـوسعه کسب‌وکار، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات، ارزش‌گذاری و تبادل فناوری،بـازاریـابی و فــروش(داخلی و خارجی)، منــابع انســانی،حقــوقـی

اطلاعات دوره
موضوع دوره کمپین توانمندسازی لرستان با همکاری مرکز رشد جهاد دانشگاهی لرستان (وبینار آشنایی با قوانین اولیه سازمان تامین اجتماعی برای شرکت ها-وبینار آشنایی با فرایند ثبت نام، ارزیابی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان) مشاوره در زمینه: مالکیت معنوی (اختراع و نشان تجاری)، تحـقیقـات بـازار و توسعه بازار داخلی، عارضـه‌یـابی و تـوسعه کسب‌وکار، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات، ارزش‌گذاری و تبادل فناوری،بـازاریـابی و فــروش(داخلی و خارجی)، منــابع انســانی،حقــوقـی
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی03133931394
مدرس جناب آقای یحیی انجمنی- سرکار خانم اعظم دانش
طول دوره (ساعت) 48
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

سه شنبه,چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ - ۱۸:۰۰:۰۰

ثبت نام در دوره