کمپین توانمندسازی استان کردستان با همکاری مرکز رشد واحدهای فناور سنندج (وبینار: دیجیتال مارکتینگ، وبینار: دانش بنیان؛ چرا و چگونه)، مشاوره در زمینه: مالی و مالیاتی، حقوقی، بیمه و تامین اجتماعی، منابع انسانی، ساختارسازمانی، بازار و توسعه بازار داخلی، بازاریابی الکترونیکی (دیجیتال مارکتینگ)، تبلیغات، مذاکره و فروش

اطلاعات دوره
موضوع دوره کمپین توانمندسازی استان کردستان با همکاری مرکز رشد واحدهای فناور سنندج (وبینار: دیجیتال مارکتینگ، وبینار: دانش بنیان؛ چرا و چگونه)، مشاوره در زمینه: مالی و مالیاتی، حقوقی، بیمه و تامین اجتماعی، منابع انسانی، ساختارسازمانی، بازار و توسعه بازار داخلی، بازاریابی الکترونیکی (دیجیتال مارکتینگ)، تبلیغات، مذاکره و فروش
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار 30 دقیقه قبل از شرو وبینار ارسال خواهد شد(پشتیبانی 09334598293)
مدرس جناب آقای مهندس مصیب محبی - سرکار خانم مهندس زینب پورطهماسبی
طول دوره (ساعت) 48
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

دوشنبه,سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ - ۰۸:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ - ۲۰:۰۰:۰۰