کمپین توانمندسازی چهارمحال و بختیاری با همکاری مرکز رشد دانشگاه شهرکرد (وبینار آشنایی با روشها و الزامات جذب سرمایه در شرکتهای فناور و دانش بنیان-وبینار آشنایی با فرایند ثبت نام، ارزیابی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان) مشاوره در زمینه: مالکیت معنوی (اختراع و نشان تجاری)، تحـقیقـات بـازار و توسعه بازار داخلی، عارضـه‌یـابی و تـوسعه کسب‌وکار، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات، ارزش‌گذاری و تبادل فناوری،بـازاریـابی و فــروش(داخلی و خارجی)، منــابع انســانی،حقــوقـی

اطلاعات دوره
موضوع دوره کمپین توانمندسازی چهارمحال و بختیاری با همکاری مرکز رشد دانشگاه شهرکرد (وبینار آشنایی با روشها و الزامات جذب سرمایه در شرکتهای فناور و دانش بنیان-وبینار آشنایی با فرایند ثبت نام، ارزیابی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان) مشاوره در زمینه: مالکیت معنوی (اختراع و نشان تجاری)، تحـقیقـات بـازار و توسعه بازار داخلی، عارضـه‌یـابی و تـوسعه کسب‌وکار، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات، ارزش‌گذاری و تبادل فناوری،بـازاریـابی و فــروش(داخلی و خارجی)، منــابع انســانی،حقــوقـی
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی 03133931394
مدرس آقای مهران کرمی- آقای محسن پرورش
طول دوره (ساعت) 48
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

دوشنبه,سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۰۹:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۱۷:۰۰:۰۰