آشنایی با فرایندهای جذب سرمایه و تکنیکهای ارائه به سرمایه گذار

اطلاعات دوره
موضوع دوره آشنایی با فرایندهای جذب سرمایه و تکنیکهای ارائه به سرمایه گذار
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار 30 دقیقه قبل از شروع ارسال می گردد - پشتیبانی 09146854629
مدرس آقای حسن اطاعت
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

یکشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ - ۱۶:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ - ۱۸:۰۰:۰۰