خدمت طراحی صنعتی

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

طراحی صنعتی عملکرد، کارایی و زیبایی بصری محصول شما را ارتقا می بخشد.

💎معاونت علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان از طراحی صنعتی محصولات دانش بنیان و نانویی حمایت می کند:
🧬شرکت های دانش بنیان ۵۰٪ تا سقف ۶۰ میلیون تومان
🔬شرکت های نانویی ۵۰٪ تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان

⚙کانال مرکز طراحی صنعتی ایران در پیام رسان بله:
@irandesigncenter

🚀ثبت درخواست مشاوره و خدمت طراحی صنعتی از طریق کریدور فناوری تا بازار:
🔗https://tmsc.ir/commercialization-services

صفحه اصلی
ورود