کارگاه آموزشی CE Marking در روز چهارشنبه مورخ 94/12/05 در محل سالن اجتماعات موسسه خدمات فناوری تا بازار برگزار شد.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

از آنجایی که نشان CE به تدریج به یک علامت آشنا برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان در سراسر جهان تبدیل گرده است، هم اکنون نه تنها از این نشان به عنوان مجوز حمل و فروش محصولات در اروپا استفاده می شود، بلکه در بسیاری از مناقصات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز از شروط ایمنی کارفرمایان است.
در ابتدای جلسه آقای مهندس جمشیدی سرپرست دپارتمان CE شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی، با رویکرد آشنایی شرکت ها با مفهوم و تاریخچه CE Marking به بیان شناخت کاربردهای مختلف CE و مسئولیت های حقوقی ناشی از آن، شناخت الزامات و مراحل اخذ نشان CE، آشنایی با دایرکتیوها، آشنایی با فرآیند ارزیابی انطباق و انواع گواهینامه‌ها، یادگیری روش تهیه متون مورد نیاز مانند Technical file پرداختند و در بخش دوم کارگاه آقای مهندس سخایی سرپرست دپارتمان EMC به بیان کلیات شناخت عملی دو دایرکتیو پرکاربرد LVD و EMC واستانداردهای مرتبط با آنها برای محصولات الکتریکی آزمایشگاهی و کنترلی و … پرداختند.
در طول کارگاه جزوات مربوط به مطالب ارائه شده در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت ودر پایان کارگاه آموزشی نیز زمانی به پرسش و پاسخ پیرامون محتوای دوره حاضر اختصاص یافت.
filereader.php?p1=main_7d0333550e9b651acfilereader.php?p1=main_332bd6694e5f8dbdffilereader.php?p1=main_7c3e35c8a880432d0filereader.php?p1=main_f778a8ee34a93e716filereader.php?p1=main_3ccfb170d97da3f27filereader.php?p1=main_a84bb6a2f1bedc1cefilereader.php?p1=main_9559fe09c4250ee81filereader.php?p1=main_53feae3cd0ff70d55filereader.php?p1=main_0a2abc0d242b3a041filereader.php?p1=main_16a6e98d75aa826b8

صفحه اصلی
ورود