کارگاه مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های قانونی توسط موسسه پژوهشی مدیریت مالی نوین در تهران برگزار گردید

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

این کارگاه با همت موسسه پژوهشی مدیریت مالی نوین در روز چهارشنبه 19 اسفند ماه 1394 در سالن تلاش وزارت کار برگزار گردید.
محورهای مطالب مطرح شده در کارگاه شامل معافیتهای قانونی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف مودیان مالیاتی در قانون جدید، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، مصداق کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، موارد قانونی ارزش افزوده، محاسبه مالیات برای پیمانکاران EPC، فراخوان های شش گانه، اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه ارزش افزوده، تشریح ماده 132 و 138، نحوه محاسبه مالیات شرکتهای خارجی (ماده 107)، نحوه محاسبه مالیات شرکتهای پیمانکاری ایرانی (ماده 104)، ماده ها و نوع جرائم در قانون مالیات بر ارزش افزوده، حل اختلافات مالیاتی و پرسش و پاسخ بوده است.
در پایان کارگاه به کسانی که حضور داشته اند، گواهینامه شرکت در کارگاه “قانون مالیات ارزش افزوده و معافیتهای قانونی” اعطا گردید.

صفحه اصلی
ورود