ثبت نام آنلاین در پاویون محصولات دانش‌بنیان ایران در نمایشگاه‌های بین المللی آغاز شد

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

ثبت نام آنلاین در پاویون محصولات دانش‌بنیان ایران در
نمایشگاه‌های بین المللی آغاز شد

در راستای حمایت کریدور خدمات فناوری تا بازار از حضور شرکت‌های
دانش‌بنیان در عرصه‌های بین‌المللی، زمینه ثبت‌نام آنلاین شرکت‌های متقاضی برای
شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی فراهم شد.

کریدور خدمات صادرات محصولات دانش‌بنیان در راستای حمایت‌های
خود از شرکت‌های دانش‌بنیان از حضور این شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی حمایت
می‌کند و
 بر همین اساس،
70 درصد از هزینه‌های غرفه‌سازی و اجاره فضای نمایشگاهی از منابع معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و از طریق کریدور صادرات
 به شرکت‌های دارای شرایط پرداخت می‌گردد.

به منظور برنامه‌ریزی بهتر جهت برگزاری پاویون محصولات دانش‌بنیان
ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارج از ایران از کلیه شرکت‌های دانش‌بنیانی که
حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارج از ایران را در برنامه صادراتی خود دارند
دعوت می‌شود نسبت به ثبت نام اولیه در پاویون ایران اقدام کنند.

شرکت‌های دانش‌بنیان علاقمند به حضور در این پاویون‌ها می‌توانند
به
  سایت کریدور
صادرات مراجعه کنند و
 پاویون
مورد نظر خود را در هریک از حوزه‌های داروهای پیشرفته، تجهیزات پزشکی، زیست فناوری،
نفت و گاز و هوافضا انتخاب و برای حضوردر نمایشگاه مربوطه ثبت‌نام کنند.

لینک ثبت
نام


 با توجه به
اینکه فضای مورد نیاز برای پاویون در نمایشگاه‌ها براساس این ثبت نام و متراژ
درخواستی شرکت‌ها تهیه می‌شود ضروری است تنها شرکت‌هایی اقدام به ثبت نام کنند که
برنامه قطعی برای حضور در نمایشگاه دارند.

لازم به ذکر است در صورتی که شرکت، پس از ثبت‌نام در این
سایت تغییر برنامه داده و از حضور در پاویون انصراف دهد از حضور در پاویون بعدی
حوزه خود نیز محروم خواهد شد.

برآورد کریدور صادرات از هزینه شرکت‌های دانش‌بنیان بر
مبنای متراژ درخواستی بوده و به ازای
 هر 9 متر بسته به نمایشگاه بین 90 تا 120 میلیون ریال خواهد
بود که این مبلغ پس از محاسبه سهم حمایتی بوده و توسط شرکت قابل پرداخت است.

گفتنی  است، بر مبنای دستورالعمل حمایتی کریدور صادرات، پرداخت هزینه‌های
اقامتی نظیر بلیط و هتل بر عهده خود شرکت بوده و کریدور حمایتی از این موارد ندارد.
اما کریدور به میزان 70 درصد از هزینه‌های حمل و نقل تجهیزات نمایشگاهی را بر مبنای
دستورالعمل حمایتی مورد حمایت قرار می دهد.

صفحه اصلی
ورود