توسعه شرکت های دانش بنیان بازار اقتصادی 600 میلیارد دلاری را نصیب آنها می کند

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email


معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در
افق 1404 پیش بینی شده که 50 درصد اقتصاد کشور یعنی رقمی معادل 600 میلیارد دلار
از محل تولید، فروش و صادرات محصولات دانش بنیان تامین شود، که این امر تنها با
توسعه شرکت های دانش بنیان امکان پذیر است .

به
گزارش روابط
 عمومی کریدور خدمات فناوری علی وطنی
معاون
توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار
شرکت
دانش بنیان درکشور وجود دارد که حجم عظیمی از جوانان تحصیلکرده را در خود جای داده
است و برای این قشر اثرگذار اشتغالزایی کرده اند
.

 وی با اشاره به چشم اندازشرکت های دانش بنیان
گفت: در افق 1404 پیش بینی شده که 50 درصد اقتصاد کشور از محل تولید، فروش و صادرات
محصولات دانش بنیان تامین شود و در واقع معادل 600 میلیارد دلار بازار اقتصادی
ایران خواهد بود که برای رسیدن به این هدف می توان از طریق توسعه شرکت های دانش
بنیان اقدام کرد
.
وی رشد شتابنده شرکت های دانش بنیان را یکی از افتخارات کشورعنوان
کرد و گفت: مهم ترین دلیل رکود علمی در کشور وابستگی فناورانه و وابستگی مواد
اولیه اغلب صنایع کشور به دیگر کشورها است که این وابستگی ها را می توان با راه
اندازی و توجه جدی به شرکت های دانش بنیان تا حدودی مرتفع کرد
.
وی منابع انسانی و جوانان تحصیل کرده را سرمایه اصلی ایران عنوان
کرد و افزود: ارتباط تنگاتنگ بین دانشگاه و صنعت باعث تقویت شرکت های دانش بنیان
می شود؛ شرکت های دانش بنیان و جوانان تحصیلکرده پرچمدارعلم و فناوری کشور هستند و
می توانند عظمت کشور را به دنیا نشان دهند، زیرا در دنیا به کشوری توسعه یافته می
گویند که میزان خلاقیت و تبدیل ایده به محصول با توسعه فناوری در آن کشور بالا
باشد
.

 

 

صفحه اصلی
ورود