رصد بازار دروازه توسعه فناوری های دانش بنیان

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email


توجه به تحقیقات بازار در حوزه فناوری های دانش بنیان بیشتر
از سایر رشته ها نمود پیدا می کند و در این راستا کریدور خدمات فناوری کارگاه
آموزشی آشنایی با اصول تحقیقات بازار را در تاریخ 11 شهریور ماه برای شرکت های دانش
بنیان و نانویی برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی کریدور خدمات فناوری،  متاسفانه در حوزه فناوری های پیشرفته به حوزه
بازار توجه زیادی نمی شود و اهمیت آن به درستی شناخته نشده است؛ این در حالی است
که توسعه تکنولوژی های پیشرفته از ریسک بالایی برخوردار بوده و نیازمند شناسایی
بازار و هدف گیری درست است .

شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی یک روزه که تدریس آنرا «
دکتر مجید عقلایی» بر عهده داشت با مفاهیم کلی تحقیقات بازار، منابع تحقیقات
بازار، گزارشات تحقیقات بازار و روش های استفاده از آنها در تحقیقات بازار آشنا شدند
.

شناسایی ایده، پردازش ایده، اعتبار سنجی، تولید آزمایشی،
تست محصول، تولید پایلوت تست بازار، امکان سنجی، تدوین طرح تجاری، تجاری سازی،
بازاریابی و توسعه بازار مراحلی است که یک کالا از زمان تولید تا ورود به بازار طی
می کند .

تولید کنندگان یک محصول جدید با نجام تحقیقات بازار، تحلیل
بازار و پیش بینی بازار می توانند بازار خود را انتخاب کرده و تصمیم بگیرند .

شرکت های دانش بنیان درتوسعه بازار محصولات خود با دو مقوله
تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی مواجه اند. در مراحل اولیه توسعه محصول  و زمانیکه محصول به صورت تجاری تولید نشده است
تولید کنندگان به اطلاعات کلی در مورد ساختار بازار از قبیل حجم بازار، بازار های
هدف،  بخش بندی بازار و محیط کسب و کار
نیاز دارندکه به طور کلی به آن تحقیقات بازار گفته می شود ؛ اما زمانیکه محصول آماده
ورود به بازار است تحقیقات بازاریابی از قبیل تبلیغات، برند، رضایت مشتری  و عوامل موثر بر خرید به آنها کمک خواهد کرد.
تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی در مواردی مانند قیمت گذاری، رقابت ، تخمین
تقاضا و ویژگی های محصول با هم مشترک هستند .

به طور کلی فرایند تحقیقات بازار شامل تعریف مسئله، طراحی
روش تحقیق، آماده سازی تحقیق، جمع آوری داده ها، تحلیل داده ها و نتیجه گیری است .

انواع داده در تحقیقات بازار شامل داده های اولیه که توسط
محقق و برای موضوع تحقیق گردآوری می شود و داده های ثانویه که در گذشته و برای هدف
دیگری گرد آوری شده است ، می شود که در حوزه فناوری های هایتک و دانش بنیان داده
های ثانویه بسیار محدود است و باید به سمت جمع آوری داده های اولیه رفت .

به طور کلی بازار بر اساس متغییرهای جغرافیایی که شامل
ناحیه جغرافیایی، جمعیت شهری، آب و هوا ، متغییرهای جمعیت شناسی مانند سن ، جنسیت
، درآمد ، شغل ، میزان تحصیلات ، متغییر های روان شناسی مانند سبک زندگی، فعالیت
های اجتماعی و عوامل رفتاری مانند وضعیت مصرف کنندگان  و میزان استفاده آنها از یک محصول تقسیم بندی
می شود.

در این کارگاه آموزشی انجام مراحل تحقیقات بازار برای دو
محصول به صورت عملی آموزش داده شد .

 

صفحه اصلی
ورود