شرکت های دانش بنیان تفکر سیستمی حاکم بر پروژه ها را آموختند

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email


کریدور خدمات فناوری در راستای توانمند سازی شرکت های دانش
بنیان و با هدف آشنایی این شرکت ها با مفاهیم مدیریت پروژه ،کارگاه آموزشی آشنایی با
مدیریت پروژه با استاندارد
PMBOK  را طی دوهفته متوالی
برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی کریدور خدمات فناوری، هدف از برگزاری
این دوره، آشنایی مخاطبین با مفاهیم بنیادی مدیریت پروژه و استاندارد
PMBOK به عنوان معتبرترین مرجع مربوطه بود و شرکت های دانش بنیان ضمن آشنایی با ساختار
این استاندارد به درک مناسبی از تفکر سیستمی حاکم بر پروژه ها رسیدند.

تعریف پروژه، ویژگیهای پروژه، تعریف طرح و ویژگی های آن، تعریف
پرتفولیو و ویژگی های آن، مراحل مدیریت پروژه،تشریح  فرآیندهای 5 گانه
  PMBOK از جمله اصلی ترین مباحث مطرح شده در این کارگاه بود.

مدیریت پروژه عبارت است از بکارگیری دانش، مهارت، ابزار و
متدها جهت برآوردن نیازهای یک  پروژه که
خود به توسط بکارگیری پنج گروه آغازین، برنامه ریزی، اجرایی، کنترلی و اختتامی به
انجام می رسد .

فاکتورهای موفقیت پروژه عناصری هستند که چنانچه نادیده
گرفته شوند یا غلط انجام شوند ، پروژه را با شکست مواجه می کنند.طبق مطالعات
آکادمی مدیران اقتصاد آلمان تعریف کاملا واضح از شرح وظایف پروژه، مدیریت و رهبری
نتیجه بخش ، سازمان پروژه کارآمد و انتخاب تیم پروژه شایسته از جمله مهمترین عوامل
موفقیت یک پروژه محسوب می شوند.

حوزه های دانش مدیریت پروژه شامل مدیریت یکپارچگی،مدیریت
محتوا، مدیریت زمان،مدیریت هزینه ، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی،مدیریت
ارتباطات، مدیریت ریسک، مدیریت تدارکات و مدیریت ذینفعان است .

مدیریت یکپارچگی به 
هماهنگی و یکپارچه سازی تمامی عناصر فرایندهای مدیریت پروژه گفته می شود .

برای انجام موفقیت آمیز یک پروژه توجه به کلیه فرایندهایی که
موجب اتمام سر وقت پروژه می شود و فرایندهایی که با بودجه پروژه در ارتباط است ،
ضروری است که به آنها مدیریت زمان و هزینه اطلاق می شود.

مدیریت کیفیت در یک پروژه توجه به کلیه عواملی است که رسیدن
پروژه به اهدافش را ضمانت می کند و

مدیریت منابع انسانی با ایجاد هارمونی در تیم و تقویت آن، باعث
بالارفتن بازده پروژه  می شود.

یک پروژه همواره با ریسک مواجه است؛ریسک رویدادهای بالقوه
ای هستند که اگر اتفاق بیفتد بر روی پروژه ، برنامه زمان بندی ، محدوده ، محتوا و
کیفیت پروژه تاثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت.

ریسک همواره دارای دو جنبه مثبت و منفی است که به جنبه مثبت
هر ریسک فرصت و به جنبه منفی آن تهدید گفته می شود.

شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی 16 ساعته که تدریس آنرا «مهدی
معین» برعهده داشت ،کار با نرم افزار
MS Project جهت مدیریت پروژه را یاد گرفتند و با مثال های عملی با نحوه
استقرار
    PMBOK  آشنا شدند.

 

صفحه اصلی
ورود