صدور 302 گواهی‌نامه نانو مقیاس برای محصولات نانویی

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

واحد ارزیابی محصولات
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو مستقر در کریدور خدمات فناوری تا بازار تا پایان
شهریور ماه برای 302 کالا و تجهیزات گواهینامه نانو مقیاس صادر کرده است.

به گزارش روابط عمومی
کریدور خدمات فناوری، واحد ارزیابی محصولات در راستای ایجاد شفافیت بازار محصولات فناوری
نانو ایران و به‌ تبع آن ارتقای کیفی این محصولات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و در
نهایت توسعه بازار مواد و محصولات نانو به محصولات حوزه‌ فناوری ‌نانو گواهینامه
نانومقیاس اعطا می‌نماید.

این واحد با بررسی
مدارک و مستندات متقاضی، نسبت به تدوین دستورالعمل بازرسی و طراحی آزمون‌ها جهت
بررسی محصول اقدام می‌کند. پس از بازدید و نمونه‌برداری از محل تولید و انجام
آزمایش‌ها طبق طرح آزمون، گزارش فنی واحد بازرسی مبنی بر تایید یا عدم تایید
نانومقیاس محصول اعلام می‌گردد.

گواهینامه نانومقیاس
به محصولاتی اعطا می‌شود که تولید کننده آن علاوه بر رعایت الزامات فنی اشاره شده،
سایر الزامات تولیدی و تجاری مندرج در آیین‌نامه‌های واحد (از جمله پروانه ساخت و
یا بهره‌برداری، واحد کنترل کیفیت فعال، حضور کارشناس نانو در شرکت و غیره) را
رعایت کرده و قرارداد اعطای گواهینامه نانومقیاس را امضاء نماید. به محصولاتی که
تولید کننده آن صرفاً الزامات فنی محصول را برآورده است، گواهینامه آزمایشی
نانومقیاس اعطا می‌گردد.
این گواهینامه با اعتبار یک ساله صادر
شده و قابل تمدید است. همچنین در طول مدت اعتبار جهت اطمینان از ثبات مقیاس و خواص
محصول تولید کننده، بازرسی‌های دوره‌ای از شرکت انجام می‌شود.

در
شش ماهه نخست امسال 33 مورد کالا و 29 مورد تجهیزات گواهینامه صنعتی نانومقیاس و 23
محصول گواهینامه آزمایشی نانومقیاس دریافت کرده‌اند.

صفحه اصلی
ورود