کریدور خدمات فناوری باید تفکر شرکت های دانش بنیان را عوض کند

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email


کریدور خدمات فناوری باید تفکر شرکتهای دانش بنیان را عوض
کند تا برای تولید و عرضه محصولات خود متکی به حمایت های دولت نباشند.

حسین حدیدی رئیس مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
درگفت و گو با خبرنگار کریدور خدمات فناوری گفت: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با
حمایت از شرکتهای دانش بنیان توانسته گامهای موثری را در تولید و صادرات محصولات
دانش بنیان و نانویی بردارد.

 استان اصفهان به
عنوان یکی از قطب های علمی و صنعتی در کشور مطرح است و وجود450 هزار دانشجوی مشغول
به تحصیل  در سطح استان گواه این مدعاست. وی
افزود: این شهرک  از ابتدا وارد بحث های
محتوایی شده و بدون اینکه اسم وعنوان شهرک فناوری مطرح باشد کارهای خود را در
زمینه حمایت از شرکتهای کوچک و دانش بنیان پیش برد و اولین مرکز رشد را در سال
1379 با حمایت استانداری ایجاد کردتا جاییکه امروزه 480 واحد فعال از هسته های
فناوری در حوزه های رشد مقدماتی ، پارک و مراکز رشد در این مجموعه در حال فعالیت
هستند.

وی فعایت این مراکز را مثبت ارزیابی کرد و گفت: حداقل گردش
مالی شرکت های مستقر درشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان  هزار میلیارد تومان وچیزی نزدیک به گردش مالی
فولاد مبارکه اصفهان است و در حال حاضر 25 شرکت نانویی دارای محصول در این مراکز
مستقر هستند .

حدیدی در خصوص حمایت از واحدهای مراکز رشدشهرک علمی و
تحقیقاتی اصفهان گفت: ما خوشبختانه قبل از اینکه از جایی حمایت بگیریم با اعتبارات
خودمان  از شرکتها حمایت کردیم  و بعد از اینکه آنها را به نقطه مشخصی رساندیم
به ستاد نانو و کریدور خدمات فناوری معرفی کردیم 
و امروزه افتخار می کنیم که بسیاری از شرکت های نانویی ما سایر شرکت های
کوچک و نوپای  این مراکز را به لحاظ فکری ،
ایده پردازی ومالی حمایت می کنند.

وی با اشاره به میزبانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از
کنفرانس 2018 پارکهای علمی و فناوری گفت:امروزه این شهرک اعتبار جهانی دارد و این
امر یک افتخار ملی است که امیدواریم مسئولین این مهم را درک کرده و از ما حمایت
کنند.

حدیدی در خصوص حمایت هایی که کریدور از مراکز رشد و شرکتهای
نانویی مستقر در این مراکز دارد گفت: ستاد نانو 
اقدامات  اساسی انجام داده وجهش های
انجام شده در زمینه نانو کاملا مشهود است. فرهنگ سازی درباره نانو و خدماتی که
کریدور خدمات فناوری در زمینه ثبت پتنت، دوره های آموزشی و مشاوره های موردیبرای
شرکت ها دارد بسیار تاثیر گذار بوده است 
ومی توان گفت که در مرحله آزمایشگاهی و ایده پردازی و تبدیل ایده به محصول
اولیه حمایت های خوبی از شرکتهای دانش بنیان و نانویی صورت می گیرد.

رییس مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افزود: ستاد
نانو و کریدور خدمات فناوری در گام بعدی 
این شرکت ها را با بهره گیری از کارگزاران خبره و راه بلد به سمت پایلوت
هدایت می کنند و تلاش می کنند تا ایده شرکتها را به محصول تبدیل کنند اما متاسفانه
شرکتهای دانش بنیان فکر می کنند که این مرحله پایان راه است و از این به بعد باید
با گرفتن وام محصول خود را تولید و به بازار عرضه کنند در صورتیکه این تنها 20
درصد از مسیر تجاری شدن ایده هااست.

وی با اشاره به اینکه در پیشرفت و توسعه علوم دانش بنیان،
پول حرف اول را نمی زند گفت : ارتباطات درست ، شناسایی بازار و تامین منابع راه
گشای اصلی تجاری سازی محصولات دانش بنیان است و کریدور خدمات فناوری با عوض کردن
تفکر شرکتهای دانش بنیان می تواندکشور را به سوی رشد هدایت کند.

حدیدی خاطر نشان کرد: با وارد کردن سرمایه های مردم در کار
و استفاده از افراد خبره و بهره گیری از توانمندیهای شرکتهای خصوصی و کارگزاران می
توان می توان تفکر استفاده از حمایت های دولتی را در بین شرکتهای دانش‌‌بنیان از
بین برد و آنها را تشویق کرد تا به حمایت های مالی دولتی تکیه نکنند.

صفحه اصلی
ورود