اولین کنگره آموزشی عدم قطعیت در کشور

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
موسسه آموزشی وندا با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و کمیته استاندارد ستاد توسعه فناوری نانو اقدام به برگزاری اولین کنگره آموزشی عدم قطعیت نموده است.
filereader.php?p1=main_c51ce410c124a10e0
صفحه اصلی
ورود