گزارش تصویری از پاویون محصولات دانش بنیان در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
filereader.php?p1=main_7b894eaf15a69f3a6

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته – نمایشگاه آگروفود، دیروز مصادف با دوم خردادماه، در محل نمایشگاه‌های بین المللی تهران افتتاح شد و تا پنجم خردادماه نیز ادامه خواهد داشت. از میان سالن‌های فعال این نمایشگاه، بخشی از طبقه دوم سالن شماره ۵ به پاویون محصولات دانش بنیان اختصاص دارد که در این پاویون ۷ شرکت دانش بنیان مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته‌اند. شما می‌توانید در طبقه دوم سالن ۵، از غرفه‌های قرمز رنگ با عنوان پاویون‌‌ محصولات دانش بنیان، بازدید نمایید.
غرفه پاویون محصولات دانش بنیان:


filereader.php?p1=main_e0705a37e6cd56148

filereader.php?p1=main_81fe2b5d17005e234

filereader.php?p1=main_46f336b4546fe79f0

filereader.php?p1=main_8184a1a1cb25efe87

filereader.php?p1=main_f3217f2a99968e68d

حضور شرکت دانش بنیان توسعه تجارت بین‌الملل آویژه تدبیر در پاویون محصولات دانش بنیان:


filereader.php?p1=main_63144a651087427c8

filereader.php?p1=main_582fba07010cda254

filereader.php?p1=main_e26e31e7d3e4ec940

filereader.php?p1=main_832ff382c1c56eeac

filereader.php?p1=main_2ff8c6065f6446808


حضور شرکت دانش بنیان بایرپل فناور در پاویون محصولات دانش بنیان:


filereader.php?p1=main_9d390585f67f8f68b

filereader.php?p1=main_c4a37815788097e31

filereader.php?p1=main_f9f4485d96e04a587

filereader.php?p1=main_b397450e87f1d9024


شرکت دانش بنیان فرژن پویش ایرانیان در پاویون محصولات دانش بنیان:


filereader.php?p1=main_cca43c6cf51e232d2

filereader.php?p1=main_45d68fc6266add437

filereader.php?p1=main_472b5b4da04a587ee

filereader.php?p1=main_270a9274bec7ea12c


حضور شرکت دانش بنیان آرین بهرنگ سیاه قلم در پاویون محصولات دانش بنیان:


filereader.php?p1=main_80ebed4de2beef144

filereader.php?p1=main_a92ae4a915876e0a1

filereader.php?p1=main_a146d4fb61ed84045

filereader.php?p1=main_1ba2f73c4ce06eb54

filereader.php?p1=main_4f3e4c8d552d3ddb9

filereader.php?p1=main_00d2324210c7de95c

filereader.php?p1=main_15d61e413fc83ad0b


حضور شرکت دانش بنیان صنایع غذایی کامور در پاویون محصولات دانش بنیان:


filereader.php?p1=main_7c7dd11b6e93df43b

filereader.php?p1=main_18f6550e7e322883a


filereader.php?p1=main_557f49d51f90a8f76

filereader.php?p1=main_7954ac73cc58c8746

filereader.php?p1=main_a721f887de59fc3d8

filereader.php?p1=main_1cb2212021f54a223

filereader.php?p1=main_e62b1af58d176e454


حضور شرکت دانش بنیان نقش جبه پارس در پاویون محصولات دانش بنیان:


filereader.php?p1=main_ff1a5a7a33b942265

filereader.php?p1=main_ff5f2ea3da5f6bf35

filereader.php?p1=main_27b077dc12a39340b

filereader.php?p1=main_b1cd94c259ada7802


حضور شرکت دانش بنیان شیمی گل فیض خراسان در پاویون محصولات دانش بنیان:


filereader.php?p1=main_51325f5f74ca13811

filereader.php?p1=main_203336f41bd810f54

filereader.php?p1=main_e6b0a23b922c4eb01


شایان ذکر است؛ بیست و چهارمین نمایشگاه آگروفود تا روز جمعه مورخ 5 خرداد ادامه خواهد داشت.
صفحه اصلی
ورود