کارگاه بین المللی نقش فناوری های نوین بسته بندی در صنایع غذایی

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

کارگاه بین المللی نقش فناوری های نوین بسته بندی در صنایع غذایی

سرفصل ها :
• کاربرد مواد بسته بندی مناسب
• عملکردهای تاثیر گذار بسته بندی درطول زنجیره تامین صنایع
• توسعه بازار به واسطه انتخاب بسته بندی استاندارد، با تمرکز بر طراحی بسته بندی پایدار و خلاقانه
• نقش پیاده سازی استانداردهای جهانی بسته بندی
• عملکردهای بسته بندی هوشمند و فعال و کاربرد آنها
• طراحی بسته بندی با رویکرد توسعه بازار و پایداری
• بهینه سازی بسته بندی در راستای کاهش مصرف مواد اولیه،
• بازیافت بسته بندی
• روند های بازار صنعت بسته بندی با رویکرد مسائل زیست محیطی

این کارگاه یکشنبه 21 مهر ماه در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر با شماره 63103301 تماس حاصل بفرمایید.

صفحه اصلی
ورود