وبینار فرصت ها و چالش های شرکت های دانش بنیان در توسعه اقتصاد دانش بنیان

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

وبینار فرصت ها و چالش های شرکت های دانش بنیان، چهارشنبه 7 دی ماه 1401 توسط فرهنگستان علوم پزشکی ساعت 8-10 برگزار می شود. برنامه ی سخنرانان وبینار به شرح زیر است:

آقای دکتر سیدمهدی رضایت (دبیر وبینار) رئیس گروه توسعه سرمایه های انسانی ستاد توسعه فناوری نانو

مقدمه ای بر موضوع شرکت های دانش بنیان

آقای دکتر رضا اسدی فرد، رئیس مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

وضعیت شرکت های دانش بنیان

آقای مجید صاحبی نژاد، دبیر گروه سیاست گذاری و ارزیابی ستاد توسعه فناوری نانو

ظرفیت های حکم رانی در حمایت از شرکت های دانش بنیان

آقای رضا ایجادی، مدیر آموزش کریدور فناوری تا بازار

نقش دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در توسعه شرکت های دانش بنیان

آقای دکتر علی اصغر نجیمی، رئیس گروه صنعت ستاد توسعه فناوری نانو

چالش های فرا روی شرکت های دانش بنیان

لینک ورود به وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/farhangestan/payeh

صفحه اصلی
ورود