رویداد توانمندسازی منابع انسانی نانو

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

دوره ی توانمندسازی منایع انسانی نانو یکی از بخش های برنامه ی حمایتی و تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است که توسط کریدور فناوری تا بازار برگزار می شود. دو بخش از این دوره در روزهای 3-1 آذرماه و 18-21 دی ماه سال جاری با حضور سخنرانان زیر به صورت حضوری-مجازی برگزار شد:

  • قاسم جعفری- معاون صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوري نانو
  • سعید امیری- مدیر ارزیابی راهبردی ستاد فناوری نانو
  • مجید عسگری- بنیان گذار مجموعه آوید
  • مجید منوچهری- هم بنیان گذار استارتاپ هفت سنگ
  • مزدک ایزدی- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان
  • سید محمد زاده ختمی ماب- دبیر کارگروه سرمایه های انسانی ستاد نانو
  • دکتر کبیری-مدیر گروه علم سنجی و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • عطیه قائمی- وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره
  • نادیا ایزی- مدرس دانشگاه و مشاور سازمانی منابع انسانی
  • عسگری- ایزدی- بنیان گزار مجموعه آوید

رویداد توانمندسازی منابع انسانی نانو با هدف حمایت از پایان نامه های مرتبط با فناوری نانو برگزار می شود. این برنامه بخشی از یک طرح وسیع تر است. این طرح مامور به تسهیل تحقیق و پژوهش دانشگاهی در حوزه ی نانو است. این طرح زیرمجموعه ی برنامه کلان دوم سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404 است. طبق این برنامه 50% حمایت نقدی پس از تصویب پرپوزال از طریق ستاد نانو به دانشجویان اعطا می شود.

پرداخت مابقی حمایت مشروط به حضور دانشجو در دوره توانمندسازی منابع انسانی نانو است که این روزها در حال اجراست. آیین نامه حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و دستاوردهای مستخرج را می توانید در اینجا بخوانید.

بخش سوم دوره توانمندسازی منابع انسانی نانو

سومین بخش این برنامه در روزهای 5-6 بهمن ماه برگزار می شود. این بخش از برنامه توانمندسازی منابع انسانی نانو به صورت حضوری و طبق برنامه زیر انجام خواهد شد:

5 بهمن ماه:

سید محمد زاده ختمی ماب (دبیر کارگروه سرمایه های انسانی ستاد نانو): معرفی آیین نامه

پیام کبیری (مدیر گروه علم سنجی و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران): مقاله نویسی

6بهمن ماه:

قاسم جعفری (معاون صندوق توسعه فناوری نانو): زیست بوم فناوری و نوآوری

رضا ایجادی (مدیر آموزش و توانمندسازی کریدور فناوری تا بازار): کارگاه رزومه نویسی

مسعود آقایی (مشاور و مدرس حوزه نوآوری): کارگاه مسیر شغلی

مجید عقلایی (مدیر عامل دانش بازار سام): 10گام از ایده تا محصول

بازدید از نمایشگاه

صفحه اصلی
ورود