نشست‌های پرسش و پاسخ (حضوری، وبینار)

تعداد موضوعات خدمت : ۱
نشست‌های پرسش و پاسخ بستر بسیار مناسبی است تا شرکت‌ها و فناوران بتوانند مسائل، نقاط مورد ابهام و سوالات خود را در حضور سایر شرکت‌ها مطرح و از پیشنهادات مدرس خبره بهره مند شوند.
 • اطلاعات بیشتر

  نشست پرسش و پاسخ حضوری

  دانش‌بنیان صادراتیدانش بنیاننانوییخلاق صادراتیشرکتهای خلاق
  ثبت این خدمت
  • اطلاعات بیشتر

   نشست تکالیف مالی و مالیاتی شرکت های دانش بنیان در کرمانشاه

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : آقای یوسف جلیلیان، زینب پورطهماسبی و طاهره مارالی

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

  • اطلاعات بیشتر

   نشست تصمیم گیری در شرایط پیچیده و چند بعدی با استفاده از روش P&S در قزوین

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : دکتر مجید فتحی زهرایی

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

  • اطلاعات بیشتر

   نشست بررسی اقدامات لازم شرکت ها در پایان سال مالی و فرآیند معافیت مالیاتی دانش بنیان

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

  • اطلاعات بیشتر

   نشست بررسی چالش ها و اصول کاربردی تنظیم قراردادها در قزوین

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : آقای نور محمدی کارشناس حقوق

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۶