پیشخوان مشاوره مشخصه‌یابی مواد و محصولات

تعداد موضوعات خدمت : ۳
هدف اصلی این خدمت، پیش‌ برد هدفمند پروژه های پژوهشی و دانشجویی و نیز، کمک به توسعه محصولات جدید در واحد تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ صنعتی است. در این راستا، با تکیه بر توان افراد متخصص در زمینه مشخصه یابی مواد و محصولات، انجام و تحلیل آزمون های مشخصه یابی از قبیل آزمون های میکروسکوپی (TEM, FESEM, SEM, AFM)، آزمون های مبتنی بر پرتو ایکس (XRD, GIXRD, XRR, XRF)، آزمون ضخامت سنجی (Elipsometry)، آزمون تعیین نرخ عبور اکسیژن (OTR)، آزمون های تعیین ساختار مولکولی و شیمیایی(NMR, FT-IR, HPLC, GC, MOLDY-TOF) و نیز آزمون های مکانیکی (Tensile, Compression, Bending)، خواص حرارتی (STA, DTA, TGA)، خوردگی (EIS, Salt Spray)، کارایی انواع غشاها و فیلترهای تصفیه آب و فاضلاب (MWCO, Rejection, Water flow, Pressure drop)، کارایی باتری‌های لیتیمی، استاندارد رنگ های پودری و مایع، آزمون های آبگریزی و چربی گریزی سطوح جذبی و غیر جذبی و ... امکان پذیر است. برای اطلاعات بیشتر با شماره 63103259-021 یا 63103260-021 تماس حاصل فرمایید