حمایت‌های مالیاتی

تعداد موضوعات خدمت : ۱
مطابق ماده (3) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص درآمد ناشی از فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان خود، مشمول معافیت مالیاتی هستند.
  • اطلاعات بیشتر

    معافیت‌ مالیاتی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

    دانش بنیان
    شرکت پیش از پایان هر سال مالی (در تاریخ اعلام‌شده از طرف دبیرخانه کارگروه)، به کارتابل خود در سامانه reg.daneshbonyan.ir مراجعه و اطلاعات خود را به‌روزرسانی و ارسال می‌نماید. پرونده شرکت بعد از ارزیابی، به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

    شرکت پیش از پایان هر سال مالی (در تاریخ اعلام‌شده از طرف دبیرخانه کارگروه)، به کارتابل خود در سامانه reg.daneshbonyan.ir مراجعه و اطلاعات خود را به‌روزرسانی و ارسال می‌نماید. پرونده شرکت بعد از ارزیابی، به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.