حمایت از ساخت داخل کالای دانش‌بنیان

تعداد موضوعات خدمت : ۱
معاونت علمی و فناوری باهدف حمایت از تولید ماشین‌آلات پیشرفته‌ای که به‌طور مستقیم در تولید محصولات نقش داشته و بیش از 70 درصد آن در داخل کشور ساخته شود، تسهیلات (در قالب فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک، و جعاله ساخت ماشین‌آلات یا استصناع) ارائه می¬دهد.
  • اطلاعات بیشتر

    حمایت از توسعه بازار تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ساخت داخل

    دانش بنیان
    معاونت علمی و فناوری باهدف حمایت از تولید ماشین‌آلات پیشرفته‌ای که به‌طور مستقیم در تولید محصولات نقش داشته و بیش از 70 درصد آن در داخل کشور ساخته شود، تسهیلات (در قالب فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک، و جعاله ساخت ماشین‌آلات یا استصناع) ارائه می¬دهد.

    تسهیلات تا سقف 70 درصد قیمت ماشین‌آلات با بازپرداخت 24 ماهه و با نرخ 16 تا 18 درصد سالیانه مراجعه به سایت hitechmachine.ir