خدمات شبکه آزمایشگاهی

تعداد موضوعات خدمت : ۱
شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی با استفاده از ظرفیت آزمایشگاههای زیرمجموعه خود، خدمات متنوعی را به شرکت‌‌ها و فناوران ارائه می‌نماید.
  • اطلاعات بیشتر

    یارانه خدمات آزمایشگاهی شرکت‌های دانش بنیان

    دانش بنیان
    شرکت های دانش بنیان پس از ثبت درخواست و دریافت اعتبار طرح «تخفیف ویژه شرکت‌های دانش بنیان سال 98» می‌توانند از خدمات آزمایشگاهی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی با تخفیف ویژه استفاده نمایند. اعتبار قابل تخصیص به هر شرکت دانش بنیان متقاضی در سال 1398، مبلغ 30 میلیون ریال است.
    برای ثبت درخواست، لطفا این مراحل را انجام دهید: 1-مراجعه به باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی به نشانی My.LabsNet.ir 2-ورود به پنل شخصی شرکت و انتخاب گزینه «طرح‌های تخفیف خدمات آزمایشگاهی» 3-انتخاب طرح «تخفیف ویژه شرکت های دانش بنیان سال 98» و ثبت درخواست.