ششمین نمایشگاه واردات چین CIIE2023

برای دیدن گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه، کلیک کنید.

صفحه اصلی
ورود