ششمین نمایشگاه واردات چین CIIE2023

برای دیدن گزارش تصویری روز پنجم نمایشگاه، کلیک کنید.

صفحه اصلی
ورود