آدرس موسسه تهران- خیابان ستارخان- خیابان زنجان شمالی- نبش کوی سیادت- پلاک 65
کد پستی: 1456914477
ایمیل : services@tmsc.ir
تلفن : ‎+98-21-63103301

بخش

همکار (نقش)

تلفن

پیام رسان

ایمیل

مسئول کریدور صادرات

راضیه کهنسال

021-63103313

 

kohansal@tmsc.ir

کارشناس کریدور صادرات

حسن طهماسبی

021-63103315

 

tahmasebi@tmsc.ir

کارشناس کریدور صادرات

امیرحسین کرباسیان

021-63103316

 

karbasian@tmsc.ir

خدمات تجاری سازی

فرید ساعدی

021-63103213

 

Faridsaedi1@yahoo.com

استانداردها و مجوزها

آرش کریمی نژاد

021-63103108

 

Arash.kariminejad@gmail.com

پشتیبانی شرکت های نانویی

محمد مهدی اسماعیلی

021-63103109

  

پیشخوان مشاوره و آموزش Apviser

محمود شکیب

021-63103107

  

مرکز طراحی صنعتی

سید زهرا حسین آبادی

021-63103131

  

خدمات تجاری سازی

فرید ساعدی

021-63103130

 

Faridsaedi1@yahoo.com

دفتر صادرات چین

رفیع پور

 

 

دفتر صادرات چین

دفتر صادرات هند

سید مجتبی قدمگاهی

مدیر دفتر صادراتی

021-63103362

 

mojtabaqadamgahi@gmail.com

سیدهادی طبائی

021-63103361

 

Hadi.tabaei@gmail.com

دفتر صادرات سوریه

مدیر: محمد هادی ضیغمی

021-63103315

 

Mohammadhadi.zeighami@gmail.com

کارشناس: حسن طهماسبی

021-63103315

 

hassantahmasby@yahoo.com

hassantahmasby@gmail.com

مسئول اجرایی باشگاه

علی طهاری

021-63103330

 

tahari@tmsc.ir

مسئول ارزیابی شرکت ها

عاطفه سادات هاشمی نسب

 

ahasheminasab@tmsc.ir

مسئول فنی باشگاه

امیر آذرنیا

021-63103331

  

مسئول ارتباط با شرکت ها

ساجده واعظ لیواری

021-63103394

 

ihtecc@tmsc.ir

فناوری اطلاعات و سایت

امیرحسین کرباسیان

021-63103316

 

karbasian@tmsc.ir

رسانه های کریدور

زهرا صفری

021-63103301

 

z.safary888@gmail.com

صفحه اصلی
ورود