کریدور خدمات فناوری ابزارهای تحلیل بازار را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار داد


کریدور خدمات فناوری در راستای تسهیل صادرات شرکت های دانش بنیان و افزایش توانمندی
آنها برای صادرات بیشتر، دوره آموزشی آشنایی با ابزار های تحلیل بازار بین المللی
را برگزار کرد .

کارگاه آموزشی آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار بین المللی یکشنبه 7
شهریور ماه در محل کریدور
 خدمات فناوری با حضور 23 نفر از شرکت های دانش بنیان و نانویی
برگزار شد .

در دنیای رقابتی تجارت، تجار چه به عنوان صادر کننده و چه
به عنوان وارد کننده هر کالا، همواره بدنبال کسب اطلاعاتی از بازار موجود و وضعیت
رقبای خود در بازار هستند؛ به طور کلی این اطلاعات از دو طریق یعنی اطلاعات دست
اول و اولیه  و اطلاعات ثانویه بدست می
آید؛ از آنجاییکه بدست آوردن اطلاعات اولیه نیازمند تحقیقات فراوان و هزینه بر است،
شرکتها و تجار اطلاعات خود را از طریق ثانویه و با استفاده از تحقیقات مراکز دیگر
و سایت های معتبر کسب کرده و بر اساس آن برای خرید و فروش خود برنامه ریزی می
کنند.

ITC   یا مرکز تجارت بین الملل یکی از سازمان های بین المللی و معتبر است که اطلاعاتی را در حوزه تجارت بین الملل
تهیه کرده و شرکت ها می توانند با اطمینان به اطلاعات این سازمان اتکا کرده و
برنامه صادراتی خود را تدوین کنند.

خدماتی که شرکت های صادرکننده می توانند از  مرکز تجارت بین الملل دریافت کنند، شامل دسترسی
به بزرگترین پایگاه اطلاع رسانی تجاری بر اساس شاخص تجاری، آگاهی از میزان
تقاضاهای بین المللی برای هر کالا، دسترسی به بازار های جایگزین، ارزیابی نقش
رقبای تجاری از منظر کالایی و کشوری است.

هر کشور برای خود سازمان توسعه تجارت دارد که اطلاعات مربوط
به نمایشگاهها، رایزنان بازرگانی، دوره
 های آموزشی، قوانین، مقررات و محدودیت های صادراتی در مورد
کالاها و کشورهای مختلف از طریق این سازمان قابل دسترسی است.

در این دوره آموزشی یک روزه که تدریس آن را خانم پروانه
طهماسبی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی برعهده داشت، آشنایی با پورتال نقشه تجاری،
پورتال نقشه دسترسی به بازار، پورتال نقشه سرمایه گذاری، پورتال نقشه استانداردها
و  پورتال مناقصه های بین
 المللی به صورت
تئوری و عملی توضیح داده شد و  چگونگی
دسترسی به اطلاعات گوناگون موجود در این سایت ها به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

 تعرفه گمرگی یا HS شناسه بین
المللی هر کالا است که توسط گمرکات هر کشور با یک کد 6 رقمی  تعریف می شود و دسترسی به اطلاعات کالا از طریق
هریک از سایت های فوق از طریق
HS امکان پذیر خواهد بود به
عنوان مثال کد تعرفه ای زعفران در کل دنیا 091020 است .

تجار و صادرکنندگان کالاهای مختلف برای آگاهی از آمار
صادرات، واردات، تقاضاهای بین المللی و روند آن در یک دوره مشخص، بازارهای رقبا و
بازارهای جایگزین و کالاهای جایگزین به پورتال 
نقشه تجاری یا
TradeMap.org  مراجعه کنند .

جریانات اطلاعات تجاری آنلاین شامل ارزش صادرات و واردات،
تراز تجاری، ارزش واحد، سهم بازار، موانع تعرفه ای و نرخ رشد از طریق این پورتال
قابل دسترسی خواهد بود.

Mac Map   پورتال نقشه دسترسی به بازار است، صادرکنندگان برای اطلاع از موانع تعرفه
ای صادرات کالا، تعرفه های ترجیحی و مقایسه تعرفه قابل اعمال برای یک کشور در
برابر کشورهای مختلف می توانند از اطلاعات موجود در این پورتال بهره مند شوند.

تجار و صادرکنندگان هر کالایی می توانند موانع غیرتعرفه
ای صادرات کالای خود را به کشورهای گوناگون از طریق پورتال
StandardMap.org   پیگیری کنند.

پورتال سرمایه گذاری به آدرس InvestmentMap.org دسترسی به پروژهای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران را برای
علاقه
 مندان فراهم می آورد.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی آموختند که میزان عرضه و تقاضای
کالاهای صادراتی و وارداتی خود را در بازارهای جهانی اندازه
 گیری کنند و قیمت
های صادراتی هر کالا را ارزیابی کنند و از طریق آشنایی با نقشه های تجاری مختلف
مبادی صادراتی کالاهای وارداتی خود را شناسایی کرده و قوانین تعرفه
 ای و غیر تعرفه ای ورود به
بازارهای هدف را مورد ارزیابی قرار دهند.

 

filereader.php?p1=main_e8308b92ff28a4048

filereader.php?p1=main_a4348b6ba285a48b2

filereader.php?p1=main_66e3571e5b4a38726

صفحه اصلی
ورود