فراخوان ثبت‌نام در طرح شناسایی شرکت‌های توانمند در حوزه مشاوره انتقال فناوری

فراخوان ثبت نام در طرح شناسایی  شرکت های توانمند در حوزه مشاوره انتقال فناوری از
سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی
کریدور خدمات فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای حمایت از
شرکت­های دانش­بنیان و با هدف افزایش اثربخشی پروژه‌های انتقال فناوری در این
شرکت‌ها در نظر دارد، نسبت به شناسایی شرکت‌های توانمند در حوزه خدمات مشاوره
انتقال فناوری اقدام کند.

بر این اساس، شرکت‌های
مشاور دارای صلاحیت از طریق مکانیزم‌ها و آیین‌نامه‌های حمایتی معاونت علمی و
فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی می‌شوند و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند
با یارانه از خدمات این شرکت‌ها در حوزه انتقال فناوری استفاده کنند .

شرکت‌های مشاور علاقه‌مند
به شرکت در این طرح در صورتی که دارای شخصیت حقوقی (شرکت) ثبت‌شده و سابقه فروش
یا قرارداد فروش به مشتریان داخلی یا خارجی درخصوص خدمات مشاوره انتقال فناوری
باشند می‌توانند در این طرح مشارکت کنند .

شرکت های متقاضی می توانند
حداکثر تا تاریخ 13دی ماه 1395 با مراجعه به سایت.
www .techchi.ir( کارگزار طرح
)نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

بررسی اولیه شرکت‌ها توسط
کارگزار و انتخاب لیست شرکت‌های قابل ارزیابی ، انجام فرآیند ارزیابی شرکت‌ها با
نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وتعیین شرکت‌های مشاور دارای صلاحیت در
هریک از حوزه‌های تخصصی خدمات انتقال فناوری از دیگر شرایط ثبت نام و انتخاب
شرکت های واجد صلاحیت در این طرح است.

70 درصد هزینه‌های ارزیابی
پنج شرکت اول (بر اساس زمان ثبت نام در سامانه فوق) و 50 درصد هزینه ارزیابی
دیگر شرکت‌ها بصورت یارانه حمایتی پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌ شود.

صفحه اصلی
ورود